Synpunkter

Här kan du lämna dina synpunkter, förbättringsförslag och eventuella klagomål.
Synpunkter, förbättringsförslag och eventuella klagomål ska fångas upp så nära omsorgstagaren som möjligt och ses som en tillgång. Genom detta kan vi få viktig information om vad som behövs och vad som fungerar bra.

Ange gärna vad du heter och var vi kan nå dig så kontaktar vi dig.