Hur jobbar vi

Under 2019 har Hemma & Trygg AB beslutat att satsa ordentligt på personalens kompetens, allt för att våra omsorgstagare skall få den bästa vård och omsorg som möjligt. Kompetens satsningen kommer bistå i form av utbildningar som bland annat handlar om: 

 • Arbetsrätt 
 • Arbetsmiljö
 • Social Dokumentation 
 • Om våld mot äldre
 • “Våga Fråga Våga se” som består av sex delar: 1. Psykisk ohälsa hos  äldre, 2. Depression och bipolär sjukdom, 3. Ångest och sömnstörningar, 4. Psykos sjukdom och konfusion, 5. Missbruk och självmord och 6. Det kan bli bättre.    
 • Samtal och råd om bra matvanor
 • Palliativ vård ( vård i livets slutskede)
 • Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik
 • Evidensbaserad praktik
 • Webbintroduktion för funktionshinderomsorgen
 • Ett fall för teamet
 • Äldreomsorgens nationella värdegrund. Repetitions kurs. 
 • Senior Alert. Repetitions kurs.
 • Basala Hygien. Repetitions kurs 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *