Hemtjänst

Hemma & Trygg strävar efter ett gemensamt värdegrunds arbete, en glädjefull relation till våra  omsorgstagare och medarbetare. Vi är lyhörda och tar hänsyn till omsorgstagarens behov och önskemål. Vår verksamhet grundas på trygghet, kunskap, personligt engagemang och flexibilitet.

  Vi erbjuder följande tjänster

  • Delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ett kontinuerligt samarbete med legitimerade sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist
  • Munhälsobedömning
  • Samtliga förekommande tjänster och service som våra omsorgstagare är beviljade
  • Hämtning av nylagad mat från Östergården och restaurang Monark med bra näringsvärde. Hämtningen görs av personalen kostnadsfritt
  • Vård och omsorg (hemtjänst och missbruk problematik).
  • Hushållsnära tjänster (tilläggstjänst)
  • Vår målsättning
  • Vårt mål är att ge dig en värdig vård och omsorg av högsta kvalitet, utifrån gällande lagstiftning och kommunens krav, riktlinjer och kvalitetsdeklaration. Vi bistår dig och strävar efter att du känner dig trygg, nöjd och att du blir bemött med respekt och värdighet; att ditt liv präglas av välbefinnande, tillit, harmoni och glädje. Vi arbetar ständigt för att skapa en hög delaktighet i de biståndsbedömda insatser som ska utföras av oss. En och samma person tar hand om dig och kommer därför att förstå dig bättre. Att möta din längtan, hopp och inre behov av att finna din plats i tillvaron. Det handlar naturligtvis om att mötas i ögonblicket. Att min tid och din tid för en liten stund blir vår.