Hur ansöker jag om hemtjänst

Skärmavbild 2017-02-11 kl. 18.18.20

För att få hemtjänst ska du göra en ansökan och dina behov utreds tillsammans med en biståndshandläggare. Vilken hjälp du kommer få beslutas av biståndshandläggare, som utgår från Socialtjänstlagen om att ha rätt till skälig levnadsnivå. Insatserna kan vara allt från enklare serviceinsatser till personlig omsorg med omfattande sjukvårdsinsatser. Du kan ringa till kommunens växel tel: 0340- 88 000 och be att får prata med biståndshandläggare som har ansvar för ditt område i kommunen, du kan även göra en förenklad ansökan av serviceinsatser genom länken. Förenklad ansökan av serviceinsatser för äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1§

Du kan också ansöka om serviceinsatser för äldre, inloggning med e-legitimation  (Bara du kan göra ansökan med e-legimation) Inloggning med e-legitimation

Om du är inlagd på sjukhus och behöver hjälp med personlig omvårdnad när du kommer hem ska personalen på sjukhuset kalla till en samordnad vårdplanering. Då kommer kommunens vårdplaneringsteam med omsorgshandläggare, sjuksköterska och arbetsterapeut eller sjukgymnast att träffa dig på sjukhuset för att planera vilken hjälp du behöver efter sjukhusvistelsen. Du bestämmer själv vilka andra personer som ska delta på mötet. Även du själv eller din anhörige kan trigga en vårdplanering på sjukhuset om inte sjuksköterskorna talar om det.

När du fått beslut om hemtjänst kan du välja den utförare du vill anlita. När du väljer oss till utförare av hemtjänst börjar vi alltid med ett hembesök för att planera dina behov och önskemål. Du är varmt välkommet att kontakta/besöka oss för mer information, insyn i vår verksamhet.

 Skärmavbild 2017-02-06 kl. 23.11.33