Nyheter

Kompetensutveckling för all personal under 2018

Utbildningar:

Missbruk

Demens

Palliativ vård ( vård i livets slutskede)

Senior Alert, munhälsan

Hygien

Arbetsmiljö

Posted in Uncategorized | Leave a comment