Nyheter

Kompetensutveckling för alla personal under 2017 

Utbildningar:

Hantering av hot och våld, aggression och rån

Palliativ vård ( vård i livets slutskede)

Senior Alert

Hygien

Arbetsmiljö

Posted in Uncategorized | Leave a comment