Nyheter

Kompetensutveckling för all personal under 2018

Utbildningar:

Missbruk

Demens

Palliativ vård ( vård i livets slutskede)

Senior Alert, munhälsan

Hygien

Arbetsmiljö

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *