Nyheter

Kompetensutveckling för alla personal under 2017 

Utbildningar:

Hantering av hot och våld, aggression och rån

Palliativ vård ( vård i livets slutskede)

Senior Alert

Hygien

Arbetsmiljö

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *